DS1307Z

3.000₫

Còn hàng

Thông số:

1, Điện áp hoạt động: 5V

2, Nguồn pin Vbat: 3V

3, Kiểu giao tiếp: chuẩn I2C

4, Dung lượng ram: có 56Byte tùy ý sử dụng

5, Tần số có thể đưa ra: 1Hz, 4.096KHz, 8.192KHz, 32.768KHz.​

Sản phẩm liên quan

PCF8563T

2.500₫

ICM7555ID

9.000₫

DS3231SN

130.000₫

HA17555

3.000₫

NE555D

2.000₫

NE555P

3.500₫

DS1307

4.000₫