DS12C887+ DIP-18

39.000₫

Còn hàng
 1. Điện áp hoạt động bình thường cho phép đọc và ghi: 4,25V< VCC <5V.
 2. Điện áp hoạt động nhưng không cho phép đọc ghi: 3V≤VCC≤4.25V.
 3. Giá trị thời gian trả về là mã nhị phân hoặc mã BCD.
 4. Có 2 chế độ 24h hoặc 12h với AM và PM.
 5. Hỗ trợ 128 byte RAM với 15 byte để lưu giá trị thời gian và các dữ liệu điều khiển ,113 byte tùy người dùng sử dụng.

Sơ đồ chân và chức năng:
                                                [​IMG]

 1. MOT: Lựa chọn loại bus
 2. NC: Không kết nối
 3. AD0-AD7: Chân địa chỉ / dữ liệu
 4. CS: Ngõ vào lựa chọn RTC
 5. AS: Chốt địa chỉ
 6. DS: Chốt data
 7. R/W: Ngõ vào đọc ghi
 8. RESET: Ngõ vào reset
 9. IRQ: Ngõ ra yêu cầu ngắt
 10. SQW: Ngõ ra xung vuông
 11. VCC : Nguồn cấp
 12. GND: Mass

Sản phẩm liên quan

PCF8563T

2.500₫

ICM7555ID

9.000₫

DS3231SN

130.000₫

HA17555

3.000₫

DS1307Z

3.000₫

NE555D

2.000₫

NE555P

3.500₫

DS1307

4.000₫