DS1307

4.000₫

Còn hàng

ỨNG DỤNG CỦA THỜI GIAN THỰC DS1307 :

  • - Có thể đếm thời gian thực tế giờ, phút, giây, ngày, tháng, năm đến năm 2100 .
  • - Giao tiếp với IC qua giao tiếp I2C.
  • - Có thể đếm thời gian theo định dạnh 24h hoặc 12h.
  • - Chip có bộ dò phát hiện mất nguồn và có thể sử dụng nguồn bằng PIN dự phòng lên không bị mất giờ.

Kiểu chân và kích thước của IC DS1307 :

DS1307 có kiểu chân 8PIN-DIP

Sản phẩm liên quan

PCF8563T

7.500₫

ICM7555ID

9.000₫

DS3231SN

130.000₫

HA17555

3.000₫

DS1307Z

3.000₫

NE555D

2.000₫

NE555P

2.500₫