Dây Đo Nhiệt Độ PT100

25.000₫

Còn hàng

Dây Đo Nhiệt Độ PT100

Thông Số kỹ thuật.
- Độ dài dây: 50cm.
- Dải đo: -200 Độ --> 420 Độ.

1.Các thông số kĩ thuật của dây đo nhiệt PT100.
a-Các thông số cơ bản :
Dây cảm biến nhiệt PT100 bao gồm một đầu dò ống trụ có đường kính 4mm và chiều dài ống trụ là 30mm ,2 dây đầu ra có chiều dài 70cm
Dải nhiệt độ đo được là từ -200ºC đến 500ºC
b-Sơ đồ cấu tạo bên trong của đầu dò hình trụ 

[​IMG]

-Điện trở của ống trụ RPT100 = RPT + R3 + R2
-L2,L3 được nối với 2 dây đầu ra
c-Nguyên tắc hoạt động 
-Khi có sự thay đổi nhiệt độ trên đầu dò thì dẫn đến sự thay đổi điện trở của ống trụ .Mỗi giá trị nhiệt độ khác nhau tương ứng với mỗi giá trị điện trở khác nhau.Ở 10 ºC thì đo được giá trị điện trở RPT100 =107,6 Ω . Khi tăng 1ºC thì RPT tăng sấp xỉ 0,4Ω
2- Thiết kế sơ đồ phần cứng 
-Do giá trị trả về của dây đo nhiệt PT100 là giá trị điện trở nên mình sử dụng một mạch phân áp và khuếch đại điện áp để biến đổi thành điện áp và khuếch đại nó lên để dùng ADC của VĐK để đo .
Đây là sơ đồ phần cứng với khối hiển thị mình dùng LCD
[​IMG]

Với sơ đồ trên thì mình tính được công thức tính giá trị nhiệt độ như sau:
Ta có : ADC= (1+R2/R3) x V0 x 1023/5.
Theo phân áp ta có V0=5x RPT100/( RPT100+R1).
Với RPT100 = R0 + 0.4 x tºC : R0 là điện trở của dây nhiệt ở 0ºC.

Vậy ta có công thức tính nhiệt độ t =(R1/((1+R2/R3)x1023/ADC -1) – R0)/0.4 (ºC)​.

Sản phẩm liên quan