Cuộn cảm 100uH 1206 10%

900₫

Còn hàng

Cuộn cảm 1206 100uH 10%

Thông số kỹ thuật
Cảm kháng: 100 uH
Loại cuộn cảm: SMD