Tất cả sản phẩm

Remote 4 kênh PT2262
27.000₫
Mạch thu RF PT2272 M4 315Mhz
17.000₫
Bộ thu phát rf 433MHZ
18.000₫
-24%

LCD 2004 5V màu xanh dương

Giá khuyến mại 95.000₫

Giá cũ: 125.000₫

LCD 2004 5V màu xanh dương

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 95.000₫

LCD 1602 5V xanh dương
42.000₫
USB to TTL CP2102
45.000₫
USB to TTL PL2303HX
25.000₫
USB to TTL CH340G
18.000₫
-47%

Driver motor L298N

Giá khuyến mại 29.000₫

Giá cũ: 55.000₫

Driver motor L298N

Giá cũ: 55.000₫

Giá khuyến mại 29.000₫

Shield L293D motor arduino
34.000₫
Ethernet W5100 arduino
Hết hàng
Ethernet W5100 arduino
Hết hàng
350.000₫
-37%

Driver A4988 stepper motor

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Driver A4988 stepper motor

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 22.000₫

-40%

Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 75.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 98.000₫

Arduino Leonardo pro micro
175.000₫
Arduino pro mini 3.3V 16Mhz
115.000₫
Arduino pro mini 5V 16Mhz
115.000₫
Arduino nano V3.0 ATmega328P
125.000₫
Arduino UNO R3 SMD (kèm cáp)
150.000₫
Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)
190.000₫
Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2 (kèm cáp)
Hết hàng
Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2 (kèm cáp)
Hết hàng