Cảm biến

Cảm biến mưa
14.000₫
Cảm biến độ ẩm DHT11
35.000₫
Encoder module KY-040
12.000₫
-47%

Cảm biến vật cản hồng ngoại

Giá khuyến mại 8.000₫

Giá cũ: 15.000₫

Cảm biến vật cản hồng ngoại

Giá cũ: 15.000₫

Giá khuyến mại 8.000₫

Cảm biến độ ẩm đất
12.000₫
Cảm biến âm thanh KY-037
Hết hàng
Cảm biến âm thanh KY-037
Hết hàng
9.000₫
-43%

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Giá khuyến mại 20.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫