SMA-KE-1.6 Male

5.000₫

Còn hàng

SMA-KE male connector

- Đầu nối cái SMA đực

- Chân thẳng đứng.

Sản phẩm liên quan

Anten GPS mini

33.000₫

SMA-KWE Male

5.000₫

SMA-KWE Female

6.000₫

SMA-KE RF

8.000₫

IPEX CONNECTOR

1.200₫