SIM800L

105.000₫

Còn hàng

Sim800L có khả năng nhắn tin SMS, nghe, gọi, GPRS, … như một điện thoại nhưng có kích thước nhỏ nhất trong các loại module SIM (25 mm x 22 mm). Điều khiển module sử dụng bộ tập lệnh AT dễ dàng, chân kết nối dùng rào đực thông dụng (male header) chuẩn 100mil.

Model: SIM800L
Power supply voltage: 3.4-4.3 (V)
Support Network: GSM / GPRS
Band: 850/900/1800/1900 (MHz)
Transmit power: 1-2 (W)
Communication Interface Type: LGA SMD
With Phone book function
Dimensions: 15.8X17.8X2.4 (mm) 

Sản phẩm liên quan

SIM5320E

700.000₫

SIM800A

130.000₫

SIM808

330.000₫

SIM900

340.000₫

Module SIM900A

180.000₫