Module SIM900A

180.000₫

Còn hàng

Hỗ trợ: 

   + Nghe gọi

   + Gửi - nhận tin nhắn SMS

Với mức điện áp hoạt động 5VDC - Chuẩn điện áp thông dụng nhất với các loại Vi điều khiển và cả giao tiếp máy tính, cùng với tính ổn định cao và đơn giản về sử dụng, Module SIM900A này rất thích hợp cho các ứng dụng thực tế liên quan đến Nghe gọi, SMS, DTMF,..

Thông tin kĩ thuật:

- Điện áp hoạt động: 4.5 - 5 VDC  - Dòng khuyến nghị: >2A

- Giao diện: TTL

- Sơ đồ chân:

     + VCC: Nguồn vào 5V.

     + TXD: Chân truyền Uart TX.

     + RXD: Chân nhận Uart RX.

     + Headphone: Chân phát âm thanh.

     + Microphone: Chân nhận âm thanh (phải gắn thêm Micro từ GND vào chân này thì mới thu được tiếng).

     + GND: Chân Mass, cấp 0V.

Kết nối với arduino:

- Modul sim900a mini hàn thêm diot vào chân vcc và tụ 2200uF/10V để sử dụng được nguồn 5v từ mạch arduino

5V nối với chân 5V của board Arduino.

GND nối với chân GND của board Arduino.

TX nối với chân 51/2 của board Arduino MEGA/UNO.

- RX nối với chân 50/3 của board Arduino MEGA/UNO.

- PWR: Đây là chân bật tắt modul sim900a.     

SPK: Chân này cần kết nối nếu bạn muốn xuất âm thanh ra loa thoại. 

- MIC: Chân này cần kết nối nếu bạn muốn tạo mic để đàm thoại.

Tài liệu tham khảo:

   + Tập lệnh AT giao tiếp SIM900A: Tải về

Sản phẩm liên quan

SIM5320E

700.000₫

SIM800A

130.000₫

SIM800L

105.000₫

SIM808

330.000₫

SIM900

340.000₫