Pin 27A12V

7.000₫

Còn hàng

Pin 12V

Kiểu 27A ( không phải dung lượng)

Dùng cho tay điều khiển RF