Pin 12V23A

6.000₫

Còn hàng

Pin 12V

Kiểu 23A ( không phải dung lượng)

Dùng cho tay điều khiển RF