MPSA42 TO-92 NPN 300V 0.5A

500₫

Còn hàng

MPSA42 TO-92 NPN 300V 0.5A