miếng bùi nhùi vệ sinh mũi hàn

30.000₫

Còn hàng

Bùi nhùi lau mũi dao hàn thiếc, làm sạch

- Dùng làm sạch mũi hàn, dao hàn thiếc của trạm hàn, súng hàn thiếc.

- Chỉ cần quệt mũi hàn, dao hàn qua bùi nhùi là sạch sáng, dễ ăn thiếc.

- Đa số các mũi hàn, dao hàn hỏng là do không sử dụng bùi nhùi lau để làm sạch. 

Sản phẩm liên quan

Keo dán AB 20g

25.000₫

Dao rọc

15.000₫