MCU FT232H mạch chuyển giao tiếp USB to JTAG UART / FIFO SPI / I2C

330.000₫

Còn hàng

MCU FT232H mạch chuyển giao tiếp đa chức năng USB to JTAG UART / FIFO SPI / I2C.

Ứng dụng điển hình
  • USB đến UART (RS232, RS422 hoặc RS485)
  • USB đến FIFO
  • USB đến FT1248
  • USB đến JTAG
  • USB đến SPI
  • USB đến I2C

Thông số kỹ thuật:

  • IC chính: FT232H
  • Điện áp sử dụng: 5VDC từ cổng USB
  • Điện áp giao tiếp: TTL 3.3~5VDC
  • Chuyển giao tiếp từ USB <--> UART + JTAG + GPIO + SPI + I2C

 

Sản phẩm liên quan