Led đục 5MM RGB Cathode

1.200₫

Còn hàng

Led 5MM RGB Cathode

-Kích thước: 5mm
- Loại đục
- 4 Chân: Red, Katot(-), Blue, Green
- Màu Đỏ: 1.8-2.0V
- Xanh: 3.2 - 3.4V
- Dòng tiêu thụ:
- Đỏ: 10-20mA
- Xanh: 20-25mA