Led đục 5MM RGB anode

1.200₫

Còn hàng

Led 5mm anode chung RGB

-Kích thước: 5MM
- Loại đục
- 4 Chân: Red, Anot(+), Blue, Green
- Màu Đỏ: 1.8-2.0V
- Xanh: 3.2 - 3.4V
- Dòng tiêu thụ:
+ Đỏ: 10-20mA
+ Xanh: 20-25mA