Đế pin CR2032 dạng đứng

1.500₫

Còn hàng

Đế pin CR2032 dạng đứng dùng để giữ các loại pin CR2032/2025. Và các pin cúc áo khác có cùng kích thước. Do có dạng đứng nên có thể tiết kiệm diện tích làm mạch.