D468 TRANS NPN 1A 25V

800₫

Còn hàng
  • Tên linh kiện: 2SD468 (NPN)
  • Dạng chân: TO-92L
  • Vcb: 25V
  • Vce: 20V
  • Veb: 5V
  • Ic: 1A

Datasheet: 2SD468

Sản phẩm liên quan

3DD13003

2.500₫