Phíp Đồng 1 mặt A4 (20X30CM)

20.000₫

Còn hàng

- Sử dụng làm mạch in, mạch điện tử.