Phíp Đồng 1 mặt 8X12CM

6.000₫

Hết hàng

- Sử dụng làm mạch in, mạch điện tử.