Phíp Đồng 1 mặt 10X20CM

8.000₫

Còn hàng

- Sử dụng làm mạch in, mạch điện tử.