Nắp vặn biến trở MF-A03

7.000₫

Còn hàng

Tên hàng: MF-A03 KNOP Núm chiết áp, núm biến trở đường kính 27mm, cao 16mm, lỗ tay vặn 6mm; kèm vòng số

A03 dùng cho các loại biến trở: RV24YN,RV30YN,WX112,WX050,WTH-1,WH118,WX110, WX010, 7276;

Hàng tương đương: Núm vặn biến trở, núm vặn triết áp, KNOP MF-A01, MF-A02, MF-A03, MF-A04, MF-A05