Mạch nạp TI SmartRF04EB

130.000₫

Còn hàng

SmartRF04EB là mạch nạp và Debug cho các dòng SoC của TI như CC11xx, CC24xx, CC25xx

SmartRF04EB được hỗ trợ bởi trình biên dịch IAR cho MCS-51

SmartRF04EB tương thích với các phần mềm tiện ích mà Texas Instruments cung cấp như SmartRF Studio, SmartRF Flash Programmer, IEEE Address Programmer, Packet Sniffer.

Download các tài liệu và công cụ tại đây:

http://www.ti.com/tool/smartrftm-studio

Sản phẩm liên quan