Led màu vàng 1206

300₫

Còn hàng

Kích thước:

 

Công suất 80mW
Dòng điện thuận       5-20 mA
Điện áp thuận 2,1-2,9V
Dòng ngược  10uA
Điện áp ngược 5V
Horizontal Angle 150°
Vertical Angle:  160°