Khớp nối cứng 5-8mm

15.000₫

Còn hàng

Nối Trục 5MM với trục 8MM, nối động cơ với các khớp

- Chất Liệu: Đồng 
- Trục: 5MM và 8MM 

Sản phẩm liên quan