Khớp nối cứng 5-5mm

15.000₫

Còn hàng

Nối Trục 5MM với trục 5MM, nối động cơ với các khớp

- Chất Liệu: Đồng 
- Trục: 5MM và 5MM 

Sản phẩm liên quan