Jack DC 5.5X2.1 DC Female

3.000₫

Còn hàng

Jack nguồn nối dây đầu cái kích thước 5.5x2.1MM