Hộp combo led 5MM 3MM

35.000₫

Còn hàng

Hộp combo led 5MM 3MM bao gồm:

LED 5MM ánh sáng đỏ 10

LED 3MM ánh sáng đỏ 10

LED 5MM ánh sáng xanh 10

LED 3MM ánh sáng màu xanh 10

LED 5MM ánh sáng trắng 10

LED 3MM ánh sáng trắng 10

LED 5MM ánh sáng màu vàng 10

LED 3MM ánh sáng màu vàng 10

LED 5MM ánh sáng xanh 10

LED 3MM ánh sáng xanh 10