Điện trở SMD 0805

Điện trở 5.6K 0805 1% (gói 50 con)
Hết hàng