Diac DB3 LLDB3 SMD

300₫

Còn hàng

 

                     tên                                   

       DIAC Diode         

                 Part Number                                   

       LLDB3

                   VBO                                                                  

       28-36 V

                    gói                                                         

      LL-/SOD-80

Sản phẩm liên quan