Tất cả sản phẩm

Vòng 16 LED WS2812 5050 RGB
40.000₫
Module MT8870 DTMF telephone
29.000₫
-12%

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá khuyến mại 140.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá cũ: 160.000₫

Giá khuyến mại 140.000₫

-35%

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá khuyến mại 40.000₫

Giá cũ: 62.000₫

Mạch nguồn tăng áp DC 150W

Giá cũ: 62.000₫

Giá khuyến mại 40.000₫

-50%

Module camera OV7670

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 90.000₫

Module camera OV7670

Giá cũ: 90.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Đế module wifi ESP8266
3.000₫
Mạch tạo xung NE555
12.000₫
Đầu lazer 5V 6MM
5.000₫