Cánh quạt 40MM

3.000₫

Còn hàng

Cánh quạt 40MM ứng dụng cho xe mô hìn, tàu thủy đẩy gió, quạt mini

Đường kính quạt : 40MM

Trục 2MM thích hợp cho động cơ có trục 2MM

Màu sắc: màu đỏ

Số cánh: 4 cánh

Sản phẩm liên quan