Mạch nạp PIC K150

130.000₫

Còn hàng

MẠCH NẠP PIC K150 là mạch nạp cho Vi điều khiển PIC (PIC K150 USB Auto Microcontroller Programmer). Mạch hổ trợ gần như hoàn toàn các dòng PIC trên thị trường. Đây là 1 mạch không thể thiếu cho ai có nhu cầu làm việc với PIC 1 các thường xuyên. Mạch hoạt động ổn định. Phần mềm và driver đầy đủ. Đơn giản dễ sử dụng.

Mạch nạp vi điều khiển PIC, hỗ trợ các dòng sau

* Dòng PIC10: PIC10F200* PIC10F202* PIC10F204* PIC10F206* PIC10F220* PIC10F222*

* Dòng PIC12: PIC12C508 PIC12C508A PIC12C509 PIC12C509A PIC12C671 PIC12C672 PIC12CE518 PIC12CE519 PIC12CE673 PIC12CE674 Dòng PIC12F: PIC12F508 PIC12F509 PIC12F629 PIC12F635 PIC12F675 PIC12F683

* Dòng PIC16C: PIC16C505 PIC16C554 PIC16C558 PIC16C61 PIC16C62 PIC16C62A PIC16C62B PIC16C63 PIC16C63A PIC 16C64 PIC16C64A PIC16C65 PIC16C65A PIC16C65B PIC16C66 PIC16C66A PIC16C67 PIC16C620 PIC16C620A PIC16C621 PIC16C621A PIC16C622 PIC16C622A PIC16C71 PIC16C71A PIC16C72 PIC16C72A PIC16C73 PIC16C73A PIC16C73B PIC16C74 PIC16C74A PIC16C74B PIC16C76 PIC16C77 PIC16C710 PIC16C711 PIC16C712 PIC16C716 PIC16C745 PIC16C765 PIC16C773 PIC16C774 PIC16C83 PIC16C84

* Dòng PIC16F: PIC16F505 PIC16F506 PIC16F54 PIC16F57* PIC16F59* PIC16F627 PIC16LF627A PIC16F627A PIC16F628 PIC16LF628A PIC16F628A PIC16F630 PIC16F631 PIC16F631­1 PIC16F636 PIC16F636­1 PIC16F639* PIC16F639­1* PIC16F648A PIC16F676 PIC16F677 PIC16F677­1 PIC16F684 PIC16F685* PIC16F685­1* PIC16F687* PIC16F687*­1 PIC16F688 PIC16F689* PIC16F689­1* PIC16F690* PIC16F6901* PIC16F716 PIC16F72 PIC16F73 PIC16F74 PIC16F76 PIC16F77 PIC16F737 PIC16F747 PIC16F767 PIC16F777 PIC16F83 PIC16F84 PIC16F84A PIC16F87 PIC16F88 PIC16F818 PIC16F819 PIC16F870 PIC16F871 PIC16F872 PIC16F873 PIC16F873A PIC16LF873A PIC16F874 PIC16F874A PIC16F876 PIC16F876A PIC16F877 PIC16F877A

* Dòng PIC18F: PIC18F242 PIC18F248 PIC18F252 PIC18F258 PIC18F442 PIC18F448 PIC18F452 PIC18F458 PIC18F1220 PIC18F1320 PIC18F2220 PIC18F2320 PIC18F2321 PIC18F4210 PIC18F2331 PIC18F2450 PIC18F2455 PIC18F2480 PIC18F2510 PIC18F2515 PIC18F2520 PIC18F2525 PIC18F2550 PIC18F2580 PIC18F2585 PIC18F2610 PIC18F2620 PIC18F2680 PIC18F4220 PIC18F4320 PIC18F6525 PIC18F6621 PIC18F8525 PIC18F8621 PIC18F2331 PIC18F2431 PIC18F4331 PIC18F4431 PIC18F2455 PIC18F2550 PIC18F4455 PIC18F4550 PIC18F4580 PIC18F2580 PIC18F2420 PIC18F2520 PIC18F2620 PIC18F6520 PIC18F6620 PIC18F6720 PIC18F6585 PIC18F6680 PIC18F8585 PIC18F8680

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

45.000₫

Kít PIC16F877A

270.000₫
-25%

KIT STM32F103C8T6 BOARD MINI

Giá khuyến mại 60.000₫

Giá cũ: 80.000₫

-32%

Mạch nạp STM8, STM32 ST-Link V2

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 95.000₫