Combo đầu kẹp mũi khoan 0.8-3.2mm

35.000₫

Hết hàng

Combo đầu kẹp mũi khoan 0.8-3.2mm bao gồm 5 đầu:

  • Đầu kẹp 0,8mm: khả năng kẹp: 0,5-0,8mm
  • Đầu kẹp 1mm: khả năng kẹp: 0,7-1,2mm
  • Đầu kẹp sandwich 1.6mm: khả năng kẹp: 1.3-1.8mm
  • Đầu kẹp 2.5mm: khả năng kẹp: 2.0-2.5mm
  • Đầu kẹp 3 mm: khả năng kẹp: 2,7-3,1mm
  • Đầu kẹp 3,2mm: khả năng kẹp: 2.9mm-3.3mm

Sản phẩm liên quan